Фирма "КОЛХИДА" ЕООД е създадена през 1998 г. Основният предмет на дейност на дружеството е строителство. За времето на своето съществуване фирмата се утвърждава на пазара като добър изпълнител на всякакви видове ремонтни и строително-монтажни работи като: груб строеж, хидроизолационни работи; тенекеджийски работи; бояджийски работи, фасадни топлоизолации, мазилки, замазки, подови и стенни облицовки, ВиК и ел.инсталации, пътно строителство и др. Дружеството участва редовно в търгове за възлагане на обществени поръчки, а от 2007 г. е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя.

Фирмата разполага с квалифицирани работници и специалисти, оборудвани с необходимата механизация, транспорт, инструменти и инвентар за самостоятелно изпълнение на възложените й строително-монтажни работи. Ръководният персонал на дружеството се състои от трима инженери, единият от които е със специалност „Пътно строителство”, другият е ПГС и третият е машинен инженер; и двама строителни техници, завършили Строителният техникум „Христо Ботев” – София.

"КОЛХИДА" ЕООД – Самоков разполага със следното техническо оборудване:
• Цех за производство на РVС и алуминиева дограма
• Лекотоварни автомобили – 3 бр.
• Тежкотоварни автомобили – 3 бр.
• Багер с кош до 1 куб. м – 1 бр.
• Багер с кофа 0,7 куб. м и челен товарач – 1 бр.
• Микробуси – 4 бр.
• Ударно-пробивни машини
• Заваръчни апарати
• Флексове, бормашини, шлайфове и други видове малка механизация
• Газови бутилки и горелки
• Инвентарно скеле и др.

Също така има окомплектовани бригади за изпълнение на:
• Зидаро-мазачески работи
• Кофражни работи
• Топлоизолации
• Тенекеджийски работи
• Бояджийски работи
• Железарски работи
• Електроинсталации
• Изработка и монтаж на РVС и алуминиева дограма
• Пътно строителство
• Покривни хидроизолации
• ВиК инсталации

Всички дейности се ръководят от технически ръководители с дългогодишен стаж.

Следва списък на изпълнените през 2007 и 2008 година проекти.


За 2007 г

Инвеститор

Вид СМР

БАЛНП „Св. Наум”

Ремонтни работи

Транспортна „Когел” – Елия Транс ООД

Ново строителство

Частни възложители – Вилно селище „Панчарево”

Ново строителство

Услуга с механизации

Софийска вода

Санитарно-охранителни зони

„Мотокомерс” ЕООД

Ремонтни работи

ПУИ „Н. Драмалиев”

Ремонтни работи

Частни възложители

Ново строителство

Столична община

Ново строителство

Софийска вода

Санитарно-охранителни зони


За 2008 г

Инвеститор

Вид СМР

„ТТ Тръст Инженеринг” ЕООД – „Мулти Груп”

Четириседалкова въжена линия

Хотел „Рила" – курортен комплекс Боровец

Ремонтни работи

„Елия Транс” ООД – „Когел”

Ремонтни работи

Столична община

Ремонт болнични отделения

Частни възложители

Вилно селище „Панчарево”

Услуги с механизации

Софийска вода

Санитарно-охранителни зони


През годините на своята дейност фирмата е работила със „Софийско окръжно ВиК”, при което е изпълнявало следните обекти:
• централна канализация на с. Говедарци – 850 м, диаметър на тръбите - Ф800
• метални водопроводи в с. Равно поле и с. Мусачево
• помпени станции с. Равно поле и с. Мусачево
• пътища от четвъртокласната пътна мрежа и горски пътища

Дружеството е с рамков договор за извършване на текущите ремонти в х-л „Рила Боровец” АД.

Фирма "КОЛХИДА" ЕООД е в състояние да изпълни всяка възложена й поръчка, ако бъде предпочетена за изпълнител.

За периода на своето съществуване фирмата е изпълнявала различни СМР на различни обекти с много добро качество при спазване на договорените срокове и в съответствие с изискванията и нормативните документи.

ISO 9001:2008 and 2015 Certified

© Колхида ЕООД. design by cog

ISO 9001:2008 and 2015 Certified

Циментови продукти
директно от производител

© Колхида ЕООД. design by cog